Đặt câu hỏi của bạn

Chúng tôi ở đây để giúp trả lời những thắc mắc của bạn.

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn:
Here's Life Australia là một phi lợi nhuận Bộ. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cho tất cả mọi người trên trái đất nhiều cơ hội để biết Chúa Giêsu, xây dựng chúng trong đức tin và kết nối chúng với cộng đồng Kitô hữu. Chỉ có các lĩnh vực đậm là bắt buộc, các lĩnh vực khác là tùy chọn. Chúng tôi yêu cầu tuổi và giới tính để hỗ trợ bạn tốt nhất. Thông tin có thể được sử dụng cho các yêu cầu tài trợ và email. Privacy Policy | Terms of Use