Θεός μιλάει ελληνικά

Modern Greek (1453-)


Μια άλλη γλώσσα

Another LanguageΣυζητήστε με τους φίλους σας

Θα θέλατε να ανακαλύψει για τον εαυτό σας, τι είναι ο Θεός και πως ο Θεός θέλει να ζήσει;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτές τις ανακαλύψεις σε μια ομάδα με τους φίλους τους. Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις για να σας συζήτηση που ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα


Διαβάστε του Θεού: η Βίβλος

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-4

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ακούστε
Θέσω ένα ερώτημα

Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σας.

Παρακαλώ
Συναντήσεις τον Θεό

Ο Θεός δεν είναι µια Ανώτερη ∆ύναµη ούτε το τυχαίο αποτέλεσµα µιας Παγκόσµιας Εξέλιξης, αλλά ένας Προσωπικός Θεός που δηµιούργησε τον κόσµο και συνεχίζει µε αγάπη να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν. Αν λοιπόν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό πρoσωπικά, οι παρακάτω αρχές θα σε βοηθήσουν ν’ αποκτήσεις τη µοναδική αυτή εµπειρία.

Διαβάστε περισσότεραwww.everystudent.gr

Δε θα σου άρεσε να σου δείξει κάποιος στοιχεία της παρουσίας του Θεού, χωρίς να γίνεται πιεστικός; Χωρίς να σου λέει ότι: «Πρέπει να πιστέψεις». Λοιπόν, εδώ... » διάβασε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα
© copyright Power to Change 2011 - 2020