Бог зборува македонски

Macedonian


Друг јазик

Another Language


Погледнете што рече Исус

Погледнете го филмот ЈЕСУС
Прочитајте ја Божјата реч: Библијата

Лука 1:1-4
Read More

Прочитај повеќе

Listen
Постави прашање

Ние сме тука за да одговориме на какви било прашања што може да ги имате.

Прашај
Запознајте го Бога

Што те исполнува? Љубов, кариера, забава... Дали срцето ти е полно? Исус нуди многу повеќе од тоа. Еве четири вистини што Библијата ги кажува за нас и нашиот живот.

Прочитај повеќе


www.studentskiodgovori.com

Имаш прашања поврзани со суштината на животот и верата во Бог, а и за нивната поврзаност токму со овој период од твојот живот - додека си ...

Прочитај повеќе
© copyright Power to Change 2011 - 2020