با خدا صحبت می کند فارسی

Farsi, Western


زبان دیگر

Another Language


ببینید چه عیسی گفت

سازمان دیده بان فیلم عیسی
سخنی با دوستان خود

می خواهید برای خودتان کشف خدا شبیه چیست و چگونه خدا می خواهد شما را به زندگی می کنند?

مانند اکثر مردم به این اکتشافات در گروه با دوستان خود. برخی از سوالات به بحث خود را شروع اینجا هستید

بیشتر بخوانید


کلام خدا را بخوانید: کتاب مقدس

لوقا ۱:۱-۴

۱تقدیم به عالیجناب تئوفیلوس: تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی كه در بین ما رخ داده است، اقدام کرده‌اند ۲و آنچه را كه به وسیلهٔ شاهدان عینی اوّلیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آورده‌اند. ۳ من نیز به نوبهٔ خود، به عنوان کسی‌که جریان كامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی كرده است، صلاح دیدم كه این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم ۴ تا به حقیقت همهٔ مطالبی كه از آن اطّلاع یافته‌ای، پی ببری.

Read More

بیشتر بخوانید

گوش دادن
یک سوال بپرسید

ما در اینجا هستیم تا به سؤالات شما ممکن است پاسخ دهیم.

پرسیدن
دیدار با خدا

(چهار اصل معنوی)

بیشتر بخوانیدwww.everyPersianstudent.com

آیا خداوند برای شما اهمیت دارد؟ اگر خدا را نپذيرم يا او را رد كنم چه؟ آيا وجود شرارت و درد ثابت نميكند كه خدا اهميتي قائل نيست؟ آيا نميتوانم حالا تفريح كنم و بعداً به

بیشتر بخوانید
© copyright Power to Change 2011 - 2020