Thiên Chúa nói Việt

Vietnamese


Ngôn ngữ khác

Another Language


Xem những gì Chúa Giêsu nói

Xem phim Chúa Giêsu
Thảo luận với bạn bè của bạn

Bạn có muốn khám phá cho mình những gì Thiên Chúa là như và làm thế nào Thiên Chúa muốn bạn để sống?

Hầu hết mọi người muốn làm cho những khám phá trong một nhóm với bạn bè của họ. Dưới đây là một số câu hỏi để có được thảo luận của bạn bắt đầu

Đọc thêm


Đọc lời Chúa: Kinh Thánh

Luca 1:1-4

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhơn, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta,
2 theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta,
3 vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông,
4 để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.

Read More

Đọc thêm

Nghe này
Hỏi một câu hỏi

Chúng tôi đang ở đây để trả lời bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có.

Hỏi
Gặp gỡ Thiên Chúa

Bốn điểm sau đây giải thích cho bạn cách để bước vào mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự sống dành cho bạn.

Đọc thêm


Cuộc phiêu lưu
Đọc thêm


www.everyvietstudent.com

Chào mừng bạn đã đến với EveryVietStudent.com! một nơi hữu ích và rất đáng tin cậy để bạn khám phá những vấn đề về học đường, về đời sống, và tất cả ...

Đọc thêm
© copyright Power to Change 2011 - 2020