/home/mylanguagenet/public_html/sites/mylanguage.net.au/files/4sl/Ser4.html

ДА ЛИ СИ ЧУО ЗА ЧЕТИРИ ДУХОВНА ЗАКОНА?

Као што постоjе физички закони коjи аладаjу у природи, тако постоjе и духовни закони коjи управљаjу твоjим односом са Богом.


1. Бог те воли и за твоj живот има предиван план

(Наведене цитате из Библиjе прочитаj, гдегод jе то могуће, у оквиру целине библиjског текста.)

Божиjа љубав

„Jер Бог jе тако заволео свет да jе свог jединородног Сина дао, да свако — ко веруjе у Њега — не пропадне, него да има вечни живот.” (Jован 3:16)

Божиjи план

(Христ говори) „Jа сам дошао да имаjу живот и да га имаjу у изобиљу” (да им живот буде потпун и смислен). (Jован 10:10б)

(Христ говори) „А ово је вечни живот, да поэнају тебе, јединога правога Богa, и Исуса Xриста кога си послао.” (Јован 17:3)

А зашто већина људи немају изобилан живот?

Jер...


2. Човек jе грешан и одвоjен од Бога, па не може да познаjе Божиjи план за своj живот, нити да искуси Божиjу љубав.

Човек jе грешан

„Сви су згрешили и тако су лишени славе Божиjе.” (Римљанима 3:23)

Човек jе био створен да живи у заjедништву с Богом, али због своjе тврдоглавости и самовоље одлучио jе да крене своjим путем, па jе заjедништво с Богом било прекинуто. Самовољу изражену бунтовним ставом према Богу или пасивном равнодушношћу, Библиjа назива грех.

„Смрт jе, наиме, плата за грех” (тj. духовна раздвоjеност од Бога). (Римљанима 6:23a)

Бог jе свет, а човек грешан. Између Бога и човека се огромна провалиjа коjа их раздваjа. Човек непрестано покушава да своjим властитим напорима (добар живот, моралност, филоэофиjа, религиjа) дође до Бога и осмишљеног живота, али сви његови покушаjи остаjу безуспешни.

Трећи закон нам обjашњава jедини начин коjим се може премостити та провалиjа...


3. Исус Христ jе jедина Божиjа замена за човеков грех. Кроз Њега можеш упознати Божиjи план за своj живот искусити Божиjу љубав.

Он jе умро за нас

„Али Бог показуjе своjу љубав према нама тиме што jе Христос умро за нас кад смо jош били грешници.” (Римљанима 5:8)

Он jе васкрсао

„...да jе Христос умро за наше грехе... и да jе сахрањен, и да jе васкрснут трећег дана — по Писмима, те се jави Кифи (Петру), затим Дванаесторици. Потом се одjедном jави више од пет стотина браће...”
(1. Коринћанима 15:3-6)

Он jе jедини пут к Богу

„Рече...Исус: Jа сам пут и истина и живот; нико не долази к Оцу — сем кроз Мене.” (Jован 14:6)

Бог jе премостио провалиjу коjа нас раздваjа пославши Свога Сина, Исуса Христа да умре на крсту и тако исплати наше грехе.

Али, ниjе довољно само познавати ова три закона...


4. Морамо лично да примимо Исусa Хрис та као Спаситеља и Господа: тада можемо да упознамо Божиjи план за своj живот и да искусимо Његову љубав.

Морамо да примимо Христа

„А свима, коjи Га примише, даде моћ да постану деца Божиjа, — онима што веруjу у Његово име.” (Jован 1:12)

Христа примамо кроз веру

„Jер сте посредством вере благодаћу спасени, и то ниjе од вас, — Божиjи jе дар; не од дела, да се нико не похвали.” (Ефесцима 2:8,9)

Када примамо Христа, доживљавамо поновно рођење(Прочитаj Jован 3:1-8)

Христа примамо личним позивом

(Христ говори) „Види, стоjим на вратима и куцам: ако ко чуjе Моj глас и отвори врата, ући ћу к њему…” (Откривење 3:20)

Пpимаjући Христа окрећемо се од себе к Богу (покаjање), поуздаjемо се да ће Христ доћи у наш живот и опростити нам грехе и учинити нас онаквим каквима жели. Ниjе довољно само разумом прихватити да jе Исус Христ Божиjи Син и да jе умро на крсту за наше грехе, нити jе довољно имати некакав „осећаj”. Исуса Христа примамо вером, делуjући по слободноj вољи.

Ова два круга представљаjу две врсте живота:

Живот без Христа

Живот са Христом

Ja - Jа на престолу

† - Христ изван живота

• - Интереси коjе надзире наша личност обично завршаваjу у збрци и разочарању

† - Христ на престолу живота

Ja - Jа привржено Христу

• - Интереси су под надзором Христа и стога у складу са Божиjим планом

Коjи круг наjбоље представља твоj живот?

Коjи би круг желео да представља твоj живот?

Ево како можеш да примиr Христа...


Управо сада можеш, вером, кроз молитву, да примиш Христа

(Молитва jе разговор са Богом)

Бог познаjе твоjе срце и не занимаjу Га толико твоjе речи, колико став твога срца. Овако би, отприлике, могла изгледати твоjа молитва:

„Господе Исусе, потребан си ми. Хвала Ти што си умро на крсту да би исплатио моjе грехе. Отварам Ти врата свог живота и примам Те као личног Спаситеља и Господа. Хвала Ти што си ми опростио грехе и дао вечни живот. Молим Те да преузмеш контролу над моjим животом и учиниш ме онаквим каквим желиш”.

Да ли ова молитва изражава жељу твог срца?

Ако изражава, моли се Богу овом или сличном молитвом управо сада и Христ ће ући у твоj живот, као што jе обећао.


Како да знаш да jе Христ у твом животу

Да ли примио Христа у своj живот? Према Његовом обећању у Откривењу 3:20, где jе Христ овог часа у односу на тебе? Христ jе рекао да ће ући у твоj живот. Хоће ли те Он обманути?

На основу чега можеш да знаш да jе Бог одговорио на твоjу молитву? (Веродостоjност Бога самог и Његове Речи).

Библиjа обећава вечни живот свима коjи приме Христа

„И ово jе сведочанство: Бог нам jе дао живот вечни и оваj живот jе у Његовом Сину. Ко има Сина има живот; ко нема Сина Божиjег, нема живота. Ово написах вама коjи веруjете у име Сина Божиjег, да знате — да имате вечни живот.” (1. Jованова 5:11-13)

Често захваљуj Богу што jе Христ у твом животу и што те Он никада неће напустити (Jевреjима 13:5). На основу Његовог обећања можеш да знаш да Христ живи у теби и да имаш вечни живот од оног тренутка кад си Га позвао да уђе. Он те сигурно неће преварити.


Не ослањаj се на осећања

Обећање Божиjе Речи, Библиjе — а не наша осећања — jе наш ауторитет. Хришћанин живи вером (поуздањем) у веродостоjност самог Бога и Његове Речи. Оваj воз приказуjе однос између чињенице (Бог и Његова Реч), вере (наше поуздање у Бога и Његову Реч) и осећања (коjа су последица наше вере и послушности) (Jован 14:21).

Локомотива ће се кретати и са и без вагона. С друге стране, било би бесмислено покушавати да покренемо воз снагом самих вагона. Тако и ми, као хришћани не ослањамо се на осећаjе и осећања, већ имамо веру (поуздање) у веродостоjност Божиjу и обећања Његове Речи.


А сада, пошто си примио Христа

Оног тренутка када си вером, по слободноj вољи, примио Христа, многе ствари су се догодиле у твом животу, укључуjући и следеће:

  Христ jе ушао у твоj живот (Откривење 3:20 и Колошанима 1:27).
  Греси су ти опроштени (Колошанима 1:14).
  Постао си дете Божиjе (Jован 1:12).
  Примио си вечни живот (Jован 5:24).
  Отпочео си велику пустоловину за коjу те jе Бог створио (Jован 10:10; 2. Коринћанима 5:17; 1. Солуњанима 5:18).

Можеш ли замислити ишта лепше што ти се могло догодити у животу од примања Христа? Желиш ли да се одмах захвалиш Богу молитвом за све што jе учинио за тебе? Захваљуjући Богу исказуjеш своу веру.
А да би у потпуности уживао у свом новом животу следй...


Предлози за раст у хришћанскоj вери

Духовни напредак jе последица поуздања у Исуса Христа. „Праведник ће живети од вере” (Галатима 3:11).
Живот прожет вером ће ти омогућити да се све више и више поуздаjеш у Бога у свакоj ситуациjи у твом животу и помоћи ће ти да примењуjеш следеће:

  Прилази Богу свакодневно кроз молитву. (Jован 15:7)
  Свакодневно читаj Божиjу Реч (Дела апостолска 17:11), — започни од Еванђеља по Jовану.
  Из часа у час буди послушан Богу. (Jован 14:21)
  Сведочи о Христу своjим животом и речима. (Матеj 4:19; Jован 15:8)
  Поуздаj се у Бога за сваки детаљ из свог живота. (1. Петрова 5:7)
  Дозволи Светоме Духу да надзире и оснажи твоj свакодневни живот и сведочење. (Дела апостолска 1:8; Галатима 5:16,17).

Важност хришЋанског заjедништва

Божиjа Реч нас опомиње да „не остављамо своjе скупштине” (заjеднице поново рођених верника) (Jевреjима 10:25). На огњишту неколико комада дрвета заjедно горе и одржаваjу jаку ватру, али извадимо ли jедан комад, он ће се угасити. Тако jе и са твоjим односом са другим хришћанима. Ако не припадаш цркви, не чекаj да те позову. Сам пронађи цркву у коjоj се Христ поштуjе и у коjоj се проповеда и учи Његова Реч.


Ако ти jе ова књижица помогла, реци то некоме.

Ако желиш више сазнати о божjем плану за своj живот, пиши на доњу адресу:

Knez Mihajlova 17
11000 Beograd
YUGOSLAVIA

cccyugo@eunet.yu