/home/mylanguagenet/public_html/sites/mylanguage.net.au/files/4sl/TrkM.html

Tanrı’ yı Kişisel Olarak Tanımak ister Misiniz?

Evreni yönlendiren Fiziksel Kurallar olduğu gibi. Tanrı ile ilişkimizi yönlendiren Ruhsal Kurallar vardır.


1. TANRI SiZi SEViYOR VE YAŞAMINIZ iÇiN HARiKA BiR PLANI VAR.

TANRI'NIN SEVGiSi

“Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. ” (1 Yuhanna 4:16)

TANRI'NIN PLANI

İsa şöyle diyor: "Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim." (Yuhanna 10:10)

Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?

Çünkü…


2. iNSAN GÜNAHLIDIR VE TANRI'DAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR. BU NEDENLE TANRI'NIN SEVGiSiNi VE YAŞAMI iÇiN OLAN PLANINI BiLEMEZ VE UYGULAYAMAZ.

iNSAN GÜNAHLIDIR

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23)

TANRI KUTSALDIR

“Kutsal olun, çünkü ben Kutsalım.” (1 Petrus 1:16)

iNSAN TANRIDAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR

“Günahın ücreti ölümdür...” (Tanrı 'dan Ruhsal Kopuş) (Romalılar 6:23)

Yukarıdaki çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.Oklar ise günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir. Bu çaba Tanrı'dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir. İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.

Üçüncü Kural bize aradaki bu ayrılığı kapatacak tek yolu açıklamaktadır...


3. iSA MESiH iNSANIN GÜNAHINI ORTADAN KALDIRMAK iÇiN TANRI'NIN SAĞLADIĞI TEK ÇAREDiR. ANCAK O'NUN iLE TANRI'NIN SEVGiSiNi VE YAŞAMIMIZ iÇiN OLAN PLANINI BiLEBiLiR VE UYGULAYABiLiRiZ.

O BiZiM YERiMiZE ÖLDÜ

İsa'nın Doğumu;

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı’nın meleği ona görünüp şöyle dedi: “Korkma Meryem! Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin.Gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.Kendisine, ‘Yüceler Yücesinin oğlu’ denecek.” İşte o güne dek Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken, bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Nuru, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih mecaz anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmistir.

“Meryem meleğe, “Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?” dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Luka 1:34‑35)

KURBAN KUZUSU

İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİHin bizim için yapacağının öğretilmeye başlanması demekti. Yüce Tanrımız bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH'i bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir.

Yahya ertesi gün isa'nın kendisine do g ru geldi g ini görünce s öyle dedi. "i s te dünyamn günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna l:29)

“Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8

ÖLÜMDEN DiRiLDi

“Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra Onikilere göründü. ” (1 Korintliler 15:3‑6)

TANRI'YA GiDEN YOL

İsa ona "YOL, GERÇEK ve YAŞAM benim dedi."
(Yuhanna 14:6)

"Cünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi, Öyleki O'na iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16)

Yalnız bu üç kuralı bilmek yetmiyor…


4. iSA MESiHİ RABBiMiZ VE KURTARICIMIZ OLARAK KABUL ETMELiYiZ. BUNDAN SONRA TANRI'NIN SEVGiSiNi VE YAŞAMIMIZ iÇiN OLAN PLANINI BiLEBiLİR VE UYGULAYABiLİRiZ.

iSA MESiH'i KABUL ETMELiYiZ

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocuklan olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12)

iSA MESiH'i iMAN YOLUYLA KABUL ETMELiYiZ

“İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.” (Efesliler 2:8-9)

İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız. (Yuhanna 3:1‑8'i okuyun)

iSA MESiH'i KiSiSEL OLARAK ÇAĞIRMALIYIZ

İsa soyle diyor: “İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim” (Esinleme 3:20).

İsa'yı kabul etmemiz demek kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz demektir (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusuda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih'in Tanrının diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İSA MESiH'i ancak irademizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz

iKi DAiRE, iKi AYRI YASAMI SiMGELEMEKTEDiR

BEDENDEKl YASAM

MES_HTEK_ YASAM

B - Benlik yasam tahtında

† - Mesih yasamın dısında

• - Bütün ilgi alanları benlikçe yönlendirildiginden bir karmasa var

† - Mesih yasam tahtında.

B - Benlik tamamen Tanrı sözü olan Mesihe boyun egmis.

• - Bütün ilgi alanları Mesihe yöneldigi için kisinin yasamında Tanrı planı dogrultusunda bir düzen görülüyor

Hangi daire yasamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?

Hangi dairenin yasamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm isa Mesih'i nasıl kabul edeceginizi açıklıyor:


iSA MESiHi ŞiMDi iMAN iLE DUA EDEREK YAŞAMINIZA ALABİLİRSİNİZ

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı yüreğinizi biliyor; ağzınızdan çıkan sözlerden çok, yüreğinizdeki düşüncelere önem veriyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamımıza çagırmamız için bir iman duasıdır.

“Sevgili Rabbim, sana gereksinim var. Çünkü bana olan sevginden ötürü benim günahlarımın karşılığı olarak kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap.” AMİN

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH'i yaşamınıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o anda yaşamınıza gelecektir.


iSA MESiHiN YAŞAMINIZDA OLDUĞUNU NASIL BiLEBiLiRSiNiZ

Dua ettiğinizde gerçekten İSA MESİH'i yaşamınıza kabul ettiniz mi?

İsa Mesih Vahiy 3:20'de verdiği söze göre sizinle ilişki amacı ile şimdi nerede? İsa yaşamınıza geleceğini söylüyor. Eğer o söylüyorsa yalan olabilir mi?

İsa'nın yaşamınıza gelmesi konusunda neye dayanarak duanızın cevaplandığını söylüyorsunuz? (Tanrı'nın kendisine ve sözünün güvenilirliğine dayanarak, başka bir deyişle Tanrı verdiği sözünü tutar.)

KUTSAL KiTAP iSA'YI KABUL EDENE YAŞAM SÖZÜ VERiYOR

“Tanıklık ta şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda sonsuz yaşam yoktur Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.”(l Yuhanna 5:11‑13)

İsa Mesih’in yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terketmeyeceği konusunda Tanrı'ya sürekli olarak teşekkür edin.

“Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”(İbraniler 13:5)

O'nun sözünün doğrultusunda Mesih'in sizde yaşadığını ve daha O'nu davet ettiğiniz anda size sonsuz yaşam verdiğini bilebilirsiniz. Unutmayın Tanrı bizi hiç bir zaman aldatmaz.

Önemli bir uyan


YAŞAMINIZI DUYGULAR YÖNETMESiN

Mesih'e inanmış olan kişi Tanrı’nın Kendisine ve Sözüne iman (Güven) etmelidir. Aşağıdaki kamyonet örneği Gerçek (Tanrı ve Sözü), İman (Tanrı'ya ve Sözüne güvenimiz) ve Duygu (İman ve Sözdinlerliğimizin sonucu) arasındaki ilişkiyi simgelemektedir. (Yuhanna 14:21).

Kamyonet arkasındaki ek kasa olmaksızın gidebilir. Ama ek kasa ile kamyoneti sürmek herhalde düşünülmez bile. Bu örnekte olduğu gibi Mesih'teki kişinin durumu da böyledir. Duyguları ile harekete kalkışması ek kasa ile kamyonet sürmeye benzer. Mesih'teki kişi tamamen Tanrı'ya ve Sözü'ne güvenmelidir.


ŞiMDi iSA MESiH'i KABUL ETTiNiZ.

Bunun Sonucunda

  İsa yaşamınıza geldi. (Vahiy 3:20 ve Koloseliler:27)
  Günahlarınız bağışlandı. (Koloseliler 1:14, 2:13)
  Tanrı'nın çocuğu oldunuz. (Yuhanna 1:12) (Yani o denli yakın bir sevgi bağı ile yakınlaştınız ki…!)
  Sonsuz Yaşamı elde ettiniz. (Yuhanna 5:24)
  Tanrı'nın sizin için oluşturduğu serüven dolu bir yaşama başladınız. (Yuhanna 10:10, 2 Korintliler 5:17, 1 Selanikliler 5:18)

Bu durumda İsa Mesihi kabul etmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Tanrı'nın bizim için yaptıklarından ötürü şimdi bir kısa dua ile O'na teşekkür sunmak ister misiniz?

O’na hamt etmekte aynı zamanda imanınızı açıklamış olursunuz.


iSA MESiHTE OLGUNLAŞMANIZ iÇiN ÖNERiLER

Ruhta olgunlaşma isa Mesih'e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.

"İmanla aklanan insan yaşayacaktır." (Galatyalılar 3:11)

İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında gün be gün artarak Rab'be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.

  Hergün Rab'be dua edin. (Yuhanna 15:7)
  Rab'bin Sözünü her gün okuyun (Elç. İşl. 17:11) (Mümkünse İncil’in Yuhanna bölümünden başlayın)
  Tanrı'ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)
  Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19, Yuhanna 15:8)
  Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı'ya güvenin.
  (l Petrus 5:7)
  Kutsal Ruh'un sizi yönetimi altında tutmasına ve günlük yaşantınız ve tanıklığınızda güçlendirmesine izin verin. (Galatyalılar 5:16‑17, Elç. İşl 1:8)

iYi BiR TOPLULUĞA KATILIN

Tanrı sözü toplanmaları ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. “Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.” (İbraniler 10:25)

Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. işte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.

Eğer Rab'bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa (Kilise) katılmıyorsanız, çağrılmak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız geçek bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun. Bu topluluk İsa Mesih'in yüceltildiği O'nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun.

EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN.


DAHA FAZLA YARDIM ISTIYOR MUSUNUZ ?

Eğer İsa Mesih ile daha yakın bir ilişki geliştirmek istiyorsanız lütfen aşagıdaki web sitelerini ziyaret edin:

www.isamesih.org

www.kampusweb.com