JESUS (SRPSKI)

    
  • Шта ти то говори о Богу?
  • Шта ти ово говори о Исусу?
  • Шта ти ово говори о људима?
  • Ако је то истина, каква би била разлика у животу?
  • Који је пет људи који могу да деле твоје открића са?