JESUS (TAGALOG)

    
  • Ano ang sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa Diyos?
  • Ano ang sinasabi nito sa iyo ang tungkol kay Jesus?
  • Ano ang sinasabi nito sa iyo tungkol sa mga tao?
  • Kung totoo ito, ano ang pagkakaiba ito ay gumawa ng sa iyong buhay?
  • Sino ang limang tao na maaari mong ibahagi ang iyong mga pagtuklas sa?